Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla Badmintonu

5. 4. 2009

Základní pravidla 
Zde naleznete zjednodušená pravidla badmintonu.
Pokud cítíte, že to není ono, a chcete znát podrobná a oficiální  pravidla, navštivte
tuto stránku (pouze v angličtině).

1. Kde lze hrát badminton?
Samozřejmě - na badmintonovém kurtu! Badminton lze hrát i venku, ale sportovní badminton - a o ten nám tady půjde především - se hraje výhradně v halách, jinak totiž nelze zajistit regulérní podmínky. Na druhou stranu - ve východoasijských zemích se hrají i četné místní soutěže na přírodních hřištích, neboť například v Indonésii je po většinu roku absolutní bezvětří.
Kurt pro badminton, či "dvorec", tvoří obdélník o rozměrech 13,40 X 5,18 m pro dvouhru a 13,40 X 6,10 m pro čtyřhru, rozdělený uprostřed sítí o výšce 155 cm. Vnější postranní čáry platí pro čtyřhry a vnitřní pro dvouhry; zadní čára je společná. Uvnitř obou stran hřiště jsou pole pro podání, vyznačená vpředu čarou vzdálenou 1,98 m od sítě a rozdělená středovou čarou na pravé a levé pole. Postranní čáry jsou shodné s příslušným hřištěm pro dvouhru či čtyřhru. Zadní čára hřiště je současně zadní čarou podacích polí pro dvouhru, kdežto pro čtyřhru jsou podací pole vzadu zkrácena o 76 cm čarou, která platí pouze pro podací pole pro čtyřhru. Čáry jsou široké 4 cm a vyznačují se směrem do hřiště, takže míč, který padne na čáru, platí jaké správný, tj. jako míč, který padne uvnitř hřiště.
2. Zahájení hry, volba stran

Stojíme na kurtu, máme spoluhráče a chceme začít hrát. Co dělat dál? Před zahájením zápasu se losuje. Kdo vyhraje los, má tři možnosti volby: 1. může se rozhodnout, že chce první podání, nebo 2. že nechce první podání, nebo si za 3. zvolí stranu; soupeř si zvolí jednu ze zbývajících alternativ. V druhém či třetím setu zahajuje podáním ten, kdo vyhrál předchozí set a strany se mění; ve třetím setu se strany znovu mění při dosažení 6 bodů ve dvouhře žen nebo 8 bodů v ostatních disciplínách.

3. Podání
Víme již, kdo bude podávat. Nyní je čas si řict, jak se v badmintonu podává. Záleží na tom, jestli se hraje dvouhra (singl) nebo čtyhřa (debl nebo mix).
Ve dvouhře podává v průběhu zápasu vždy ten, kdo vyhrál předchozí výměnu míčů; dopustí-li se chyby, získává právo podání soupeř - tzv. "změna podání". Na začátku setu začíná podáním z pravého podacího pole a potom vždy střídavě z levého a pravého pole. Má-li tedy podávající sudý počet bodů nebo nulu, podává vždy z pravého pole, má-li lichý počet bodů, podává z levého pole (bez ohledu na počet bodů soupeře). Tato zásada neplatí při tzv. "nastavení".
Ve čtyřhře přísluší právo podání oběma hráčům dvojice. První podávající podává střídavě z pravého a levého podacího pole (tzv. "první podání"), dokud se podávající strana nedopustí chyby, kdy v podávání pokračuje druhý hráč dvojice (tzv. "druhé podání"). Jestliže se potom dopustí podávající strana chyby, získává podání dvojice soupeřů (tzv. "změna podání"), v níž začíná podáním hráč, který přijímal v pravém poli. Výjimka je však vždy na počátku setu, kdy u první podávající dvojice má právo na podání pouze jeden hráč. Z předchozího textu rovněž vyplývá, že zatímco podávající podává střídavě z pravého a levého pole, nemění se postavení přijímajících hráčů, tj. jeden přijímá v pravém a jeden v levém poli, takže se v přijímání podání střídají.
Podává se spodním úderem do úhlopříčně protilehlého podacího pole soupeře. Je chybou, když podání není zahráno pod úrovní pasu a s hlavou rakety směřující dolů. Není chybou, jestliže se při podání míček dotkne horního okraje sítě. Při podání musí podávající i při jímající hráč stát v příslušných podacích polích - chybou je i postavení na lajně. Dokud není podání dokončené, musí se podávající i přijímající hráč dotýkat alespoň částí obou chodidel země a postavení chodidel musí zůstat nehybné až do okamžiku, kdy podávající udeří míček. Spoluhráči přijímajícího a podávajícího při čtyřhře mohou stát kdekoliv je to takticky výhodné, pokud tím necloní přijímajícímu hráči ve výhledu na podávajícího. Je chybou, jestliže hráč zdržuje podání či přijímání, jestliže podávající učiní raketou klamavý pohyb nebo se pokusí působit na soupeře jiným nepřípustným způsobem.

4. Špatné a dobré míče

Míček je podán a letí směrem k nám. Co teď s ním? Cílem je zahrát míč přes síť do hřiště na straně soupeře (při podání do příslušného pole pro podání) tak, aby míček padl na zem či na tělo soupeře, tj. aby jej soupeř nemohl vrátit. Spadne-li míček mimo hřiště, je to chybný úder. Stejně tak míček, který se dotkne stropu haly. Pokud však míček spadne na lajnu, je to dobrý míč, protože lajna patří do hřiště (viz. popis hřiště). Jestliže míček zasáhne okraj sítě a přepadne na stranu soupeře, platí jako správný, musí tam však být dopraven pouze úderem rakety. Chybou je, dotkne-li se hráč sítě, dokud je míč ve hře nebo dotkne-li se hráč míčku na polovině soupeře, tj. přes siť. Síť je dělící čarou a když hráč tuto hranici překročí a zasáhne míček na soupeřově straně, počítá se mu tento přestupek jako chyba. 
Ve čtyřhře smí podání přijímat pouze ten hráč, který je jako přijímající na řadě, takže je samozřejmě chybou, když míček zasáhne spoluhráč. Kromě podání a přijímání však může hrát míč kterýkoliv z hráčů dvojice.

5. Pravidlo o novém míči

Tzv. "nový míč" neznamená v badmintonu jen výměnu opotřebovaného či neregulérního míče za nový, nýbrž především výrok rozhodčího o opakování posledního podání beze změny stavu zápasu. Lze jej vyhlásit v případě nepředvídané překážky, například vlétne-li na hřiště míček z vedlejšího hřiště nebo zasáhne-li nějakou neodstranitelnou překážku nad hřištěm. Rovněž lze vyhlásit nový míč v případě, že podávající podává z nesprávného podacího pole a vyhraje následující výměnu míčů., nebo dojde-li k záměně u přijímací dvojice a přijímající dvojice vyhraje následující výměnu míčů. V obou těchto případech však lze nový míč vyhlásit jen tehdy, jestliže byla záměna zjištěna před provedení dalšího podání.
5. Počítání

Víme, co je špatně a co je dobře zahraný míč. Víme kam podat a jak má vypadat hřiště. Nyní si povíme, jakým systémem se počítá utkání. 
Jak již bylo řečeno výše, hraje se v badmintonu na ztráty, tj. bodovat může pouze podávající strana při chybě soupeře. Od letošního roku platí, že všechny pánské disciplíny, tj. singl a debl, se hrají  na 2 vitězné sety do 15 bodů. Všechny ženské disciplíny a mix se hrají na 2 vitězné sety do 11 bodů. 
Dále platí zvláštní pravidlo o nastavení. K této situaci dochází buď za stavu 14:14 u disciplín, které se hrají do 15 bodů - v tom případě se může nastavit do 17 bodů, nebo za stavu 10:10 u disciplín hraných na 11 bodů - pak je možné nastavit do 13 bodů. Právo rozhodnout o nastavení náleží té straně, která dosáhla první 14, resp. 10 bodů. V případě nastavení vyhráva ta strana, která jako první dosáhne nastaveného počtu bodů. V případně, že strana nevyužije volby prodloužení, končí set dosažením normálního počtu bodů v setu (15 nebo 11).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

raketa a míček

(Nelka, 13. 1. 2010 15:10)

a jako o rakete a micku tu nemas ani ťuk???????????